• Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып); 5 ел (көндезге-читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: нормалар билгеләү, хокук куллану, хокук саклау, эксперт-консультация.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып); 5 ел (көндезге-читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: нормалар билгеләү, хокук куллану, хокук саклау, эксперт-консультация

 • Уку формасы: көндезге -читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып); 5 ел (көндезге-читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: нормалар билгеләү, хокук куллану, хокук саклау, эксперт-консультация.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып); 5 ел (көндезге-читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: нормалар билгеләү, хокук куллану, хокук саклау, эксперт-консультация.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып); 5 ел (көндезге-читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: нормалар билгеләү, хокук куллану, хокук саклау, эксперт-консультация.

 • Уку формасы: көндезге -читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып); 5 ел (көндезге-читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: нормалар билгеләү, хокук куллану, хокук саклау, эксперт-консультация.

Бакалавриат

Юриспруденция

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 29
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 200
• Профильләр: гражданлык хокукы һәм процессы, җинаять хокукы һәм процессы, конституцион һәм халыкара хокук.
• Дәрәҗә: Бакалавр
• Уку вакыты: 4 ел
• Уку формасы: көндезге
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: нормалар билгеләү, хокук куллану, хокук саклау, эксперт-консультация.

Бакалавриат

Юриспруденция

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 50
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 45
• Профильләр: гражданлык хокукы һәм процессы, җинаять хокукы һәм процессы, конституцион һәм халыкара хокук.
• Дәрәҗә: Бакалавр
• Уку вакыты: 4 ел
• Уку формасы: көндезге
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: нормалар билгеләү, хокук куллану, хокук саклау, эксперт-консультация.

Бакалавриат

Юриспруденция

 • Уку формасы: көндезге – читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Профильләр: гражданлык хокукы һәм процессы, җинаять хокукы һәм процессы, конституцион һәм халыкара хокук.
• Дәрәҗә: Бакалавр
• Уку вакыты: 4 ел
• Уку формасы: Очная
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: нормалар билгеләү, хокук куллану, хокук саклау, эксперт-консультация.

Бакалавриат

Юриспруденция

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты:
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы:0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 100
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: хокукый нормаларны эшкәртү һәм тормышка ашыру; законлылыкны һәм хокук тәртибен тәэмин итү.

Бакалавриат

Юриспруденция

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты:
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 100
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: хокукый нормаларны эшкәртү һәм тормышка ашыру; законлылыкны һәм хокук тәртибен тәэмин итү.

Бакалавриат

Юриспруденция

 • Уку формасы: көндезге – читтән торып
 • Уку вакыты:
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 50
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: хокукый нормаларны эшкәртү һәм тормышка ашыру; законлылыкны һәм хокук тәртибен тәэмин итү.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: эшләү процессы нигезенә энергия үзгәрешләренең төрле формалары салынган энергетика машиналарын, агрегатларын, җайланмаларын һәм алар белән идарә итү системаларын монтажлау һәм файдалануга тапшыру.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 40
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: җитештерү, тапшыру, бүлү, үзгәртү, электр энергиясен куллану, энергия агымы белән идарә итү өчен кеше эшчәнлегенең техник чаралары, алымнары һәм методлары җыелмасы.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 50
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: җитештерү, тапшыру, бүлү, үзгәртү, электр энергиясен куллану, энергия агымы белән идарә итү өчен кеше эшчәнлегенең техник чаралары, алымнары һәм методлары җыелмасы.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 50
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 30
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: төрле билгеләнештәге транспорт һәм транспорт-технология машиналарын, аларның агрегатларын, системаларын һәм элементларын эксплуатацияләү, ремонтлау һәм сервис хезмәте күрсәтү белән бәйле фән һәм техника өлкәсе.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 50
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: төрле билгеләнештәге транспорт һәм транспорт-технология машиналарын, аларның агрегатларын, системаларын һәм элементларын эксплуатацияләү, ремонтлау һәм сервис хезмәте күрсәтү белән бәйле фән һәм техника өлкәсе.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (очно); 5 ел (заочно)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: оешмаларның мөлкәтен һәм йөкләмәләрен исәпкә алу, хуҗалык операцияләрен үткәрү һәм рәсмиләштерү, бухгалтерлык мәгълүматын эшкәртү, бюджет һәм бюджеттан тыш фондларга исәп-хисап үткәрү.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел (очно); 5 ел (заочно)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: оешмаларның мөлкәтен һәм йөкләмәләрен исәпкә алу, хуҗалык операцияләрен үткәрү һәм рәсмиләштерү, бухгалтерлык мәгълүматын эшкәртү, бюджет һәм бюджеттан тыш фондларга исәп-хисап үткәрү.

Бакалавриат

Икътисад

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: көндезге: 4 ел/2 ел 6 ай, читтән торып: 5 ел/3 ел 3 ай
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 21
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 180
• Конкурс төре: бюджет/договор
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: Икътисадның реаль һәм финанс секторларында идарә һәм аналитик позиция. Икътисад, идарә, финанс-кредит, салым, банк мөнәсәбәтләре өлкәләре, шулай ук дәүләт хакимияте органнары һәм оешмалары.

Бакалавриат

Икътисад

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: көндезге: 4 ел/2 ел 6 ай, читтән торып: 5 ел/3 ел 3 ай
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Уку формасы: читтән торып
• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 35
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Конкурс төре: бюджет/договор
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: Икътисадның реаль һәм финанс секторларында идарә һәм аналитик позиция. Икътисад, идарә, финанс-кредит, салым, банк мөнәсәбәтләре өлкәләре, шулай ук дәүләт хакимияте органнары һәм оешмалары.

Бакалавриат

Икътисад

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 75
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: предприятие һәм оешмаларның икътисад бүлекчәләрендә; финанс, кредит һәм иминият учреждениеләрендә эшчәнлек.

Бакалавриат

Икътисад

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 75
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: предприятие һәм оешмаларның икътисад бүлекчәләрендә; финанс, кредит һәм иминият учреждениеләрендә эшчәнлек.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 50
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 20
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: фәнни-тикшеренү, проект-җитештерү, контроль-ревизия, оештыру-идарә, педагогик.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 15
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: теоретик һәм фәнни тикшеренү элементлары белән исәпләү-эксперименталь эшләр, информацион технологияләрне куллану, проектлар белән идарә итү, проект һәм җитештерү бүлекчәләрендә фәнни бригадалар һәм төркемнәр эшен оештыру.

Бакалавриат

Химия

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 41
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Дәрәҗә: Академик бакалавр
• Уку формасы: көндезге фәнни-тикшеренү

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 25
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 20
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: интеллектуаль системалар; компьютер фәннәре; мәгълүматлар базасы технологияләре; компьютер графикасы; мультимедиа технологияләре, челтәр технологияләре, системалы идарә, мәгълүмати куркынычсызлык һәм веб-технологияләр мәгълүматын яклау.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Категория обучения: Бюджет/ Контракт
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: фәнни-тикшеренү, белем бирү, мәдәни-мәгълүмати, идарә итү.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 100
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе булып теоретик һәм гамәли аспектта телләр һәм матур әдәбият; телдән һәм язма коммуникация тора.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 75
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: бакалавриат программасын үзләштергәннәр филологик һәм гуманитар белемнәргә, язма, телдән һәм виртуаль формаларда шәхесара, мәдәниятара, массакүләм коммуникациягә ия булалар.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты:
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 75
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: бакалавриат программасын үзләштергәннәр филологик һәм гуманитар белемнәргә, язма һәм телдән формаларда шәхесара, мәдәниятара, массакүләм коммуникациягә ия булалар.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты:
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 7
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 150
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: педагогик, фәнни-тикшеренү, инглиз һәм испан филологиясе өлкәсендә инновацион эшчәнлек.

Бакалавриат

Физика

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 40
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Дәрәҗә: Физика бакалавры
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: Оештыруның төрле дәрәҗәдәге физик системаларын тикшерү; физик, инженер-физик, биофизик, химия-физик, медицина-физик технологияләрне куллану.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: кадрлар сәясәте һәм персонал белән идарә итү стратегиясен эшкәртү; кадрларны планлаштыру һәм персонал маркетингы; үз-үзеңне тотуның этик нормалары, оештыру культурасы, низаглар һәм киеренкелек белән идарә итү.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: кадрлар сәясәте һәм персонал белән идарә итү стратегиясен эшкәртү; кадрларны планлаштыру һәм персонал маркетингы; үз-үзеңне тотуның этик нормалары, оештыру культурасы, низаглар һәм киеренкелек белән идарә итү.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Дәрәҗә: Бакалавр
• Конкурс төре: договор
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе икътисадның реаль һәм финанс секторларында идарә һәм аналитик позицияләрне үз эченә ала.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 15
• Төрле эшчәнлекә ия булган оешмаларда сыйфат белән идарә итүне эшкәртү, өйрәнү, гамәлгә кертү һәм күзәтү.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: сыйфат белән идарә итү системасының барлык формаларан һәм төрләрен төрле эшчәнлеккә ия булган оешмаларда уйлап табу, тикшерү, үзгәртеп куллану һәм аларны файдалану.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 13
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 17
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: сыйфат белән идарә итү системасының барлык формаларан һәм төрләрен төрле эшчәнлеккә ия булган оешмаларда уйлап табу, тикшерү, үзгәртеп куллану һәм аларны файдалану.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 15
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: оешмаларда барлык эшчәнлек төрләрен эшкәртү, өйрәнү, гамәлгә кертү һәм күзәтү.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 12
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 13
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: сәнәгатьнең төрле тармакларында идарә системасы һәм чараларын проектлаштыру, эшләү һәм файдалануга караган мәсьәләрне хәл итү.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 15
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: кулланучылар (туристлар) таләпләренә җавап бирә торган продукция (уңайлыклар, эш, товар) уйлап табу, сатарга ярдәм итү һәм гамәлгә кую; турист индустриясенең төп өлкәләрендә комплекслы хезмәт күрсәтү оештыру.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: проектлаштыру-конструкторлык, җитештерү-технологик, оештыру һм идарә итү, хезмәт күрсәтү, фәнни-тикшеренү функцияләрен тикшерү

Бакалавриат

Туризм

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: кулланучылар (туристлар) таләпләренә җавап бирә торган продукция (уңайлыклар, эш, товар) уйлап табу, сатарга ярдәм итү һәм гамәлгә кую; турист индустриясенең төп өлкәләрендә комплекслы хезмәт күрсәтү оештыру.

Бакалавриат

Туризм

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: кулланучылар (туристлар) таләпләренә җавап бирә торган продукция (уңайлыклар, эш, товар) уйлап табу, сатарга ярдәм итү һәм гамәлгә кую; турист индустриясенең төп өлкәләрендә комплекслы хезмәт күрсәтү оештыру.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: дөньяда кеше куркынычсызлыгын тәэмин итү, техник өлкәләрнең кеше тормышы өчен уңайлылыгын формалаштыру, әйләнә-тирә табигатькә техник тәэсирне киметү.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: транспорт системасыннан техник һәм килешү нигезендә файдалану технологиясе, оештыру, планлаштыру һәм идарә итү; идарә итү принциплары нигезендә бердәм транспорт системасын тәшкил итә торган транспорт төрләренең үзара төпле бәйләнешен оештыру.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: транспорт системасыннан техник һәм килешү нигезендә файдалану технологиясе, оештыру, планлаштыру һәм идарә итү; идарә итү принциплары нигезендә бердәм транспорт системасын тәшкил итә торган транспорт төрләренең үзара төпле бәйләнешен оештыру.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: транспорт системасыннан техник һәм килешү нигезендә файдалану технологиясе, оештыру, планлаштыру һәм идарә итү; идарә итү принциплары нигезендә бердәм транспорт системасын тәшкил итә торган транспорт төрләренең үзара төпле бәйләнешен оештыру.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 30
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: транспорт системасыннан техник һәм килешү нигезендә файдалану технологиясе, оештыру, планлаштыру һәм идарә итү; идарә итү принциплары нигезендә бердәм транспорт системасын тәшкил итә торган транспорт төрләренең үзара төпле бәйләнешен оештыру.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: машина төзелешендә өстенлекле продукция уйлап табуга юнәлдерелгән кеше эшчәнлеге чаралары, ысуллары, алымнары һәм методлары тупланмасын тәшкил иткән фән һәм техника бүлекләре

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 18
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: машина төзелешендә өстенлекле продукция уйлап табуга юнәлдерелгән кеше эшчәнлеге чаралары, ысуллары, алымнары һәм методлары тупланмасын тәшкил иткән фән һәм техника бүлекләре

Бакалавриат

Техник физика

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 24
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: яңа физик күренешләр һәм закончалыкларны тикшерү һәм модельләштерү, аларга нигезләнеп, төрле максатка ярашлы җиһазлар уйлап табу, технологияләр уйлап табу һәм гамәлгә кертү белән бәйле кеше эшчәнлеге методлары тупланмасы.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: хисаплау-проектлаштыру һәм проектлаштыру-конструкторлык; җитештерү-технологик; фәнни-тикшеренү; оештыру һәм идарә итү; монтажлау-көйләү; хезмәт күрсәтү һәм файдалану

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 30
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: хисаплау-проектлаштыру һәм проектлаштыру-конструкторлык; җитештерү-технологик; фәнни-тикшеренү; оештыру һәм идарә итү; монтажлау-көйләү; хезмәт күрсәтү һәм файдалану

Бакалавриат

Теология

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 30
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: фәнни-тикшеренү; уку-укыту, тәрбия һәм агарту; иҗтимагый-гамәли; экспертиза; консультация; арадашчылык; оештыру һәм идарә итү.

Бакалавриат

Телевидение

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге) яки 5 ел (читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 50
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: телетапшырулар ясаучы һәм аларны гарантияләүче оешма, предприятиеләрдә массакүләм мәгълүмат һәм багланышлар өлкәсе

Бакалавриат

Телевидение

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге) яки 5 ел (читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: телетапшырулар ясаучы һәм аларны гарантияләүче оешма, предприятиеләрдә массакүләм мәгълүмат һәм багланышлар өлкәсе

Бакалавриат

Төзелеш

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 18
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 57
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: тикшеренүләр, биналарны һәм корылмаларны проектлау, төзү, файдалану, карап тору, бәяләү; төзелеш объектларын, җиһазларын тәэмин итү һәм җиһазлау.

Бакалавриат

Төзелеш

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 75
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: тикшеренүләр, биналарны һәм корылмаларны проектлау, төзү, файдалану, карап тору, бәяләү; төзелеш объектларын, җиһазларын тәэмин итү һәм җиһазлау.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 5 ел (читтән торып) / 5 ел (профильле ҺУБ (СПО) нигезендә читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: җайга салу-педагогик; диагностика-киңәш бирү; тикшеренү; мәдәни-агарту.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге) яки 5 ел (читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 15
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, иҗтимагый өлкәләргә караган һәм сәламәтлек саклау оешмалары җирлегендә сәламәтлекләре чикле затларга (балалар, яшүсмерләр һәм өлкәннәргә) белем бирү

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге) яки 5 ел (читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, иҗтимагый өлкәләргә караган һәм сәламәтлек саклау оешмалары җирлегендә сәламәтлекләре чикле затларга (балалар, яшүсмерләр һәм өлкәннәргә) белем бирү

Бакалавриат

Социология

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 28
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 20
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: социология фәненең фәнни методологиясен кулланып, иҗтимагый процесслар, социаль структуралар һәм институтларны тикшерү.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: эш белән тәэмин ителгәнлек дәүләт хезмәте, медицина һәм иҗтимагый экспертиза дәүләт хезмәте, миграция хезмәте, җинаятьләрне кисәтү системасы.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: эш белән тәэмин ителгәнлек дәүләт хезмәте, медицина һәм иҗтимагый экспертиза дәүләт хезмәте, миграция хезмәте, җинаятьләрне кисәтү системасы.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 7
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 18
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: килешенгән шартлар һәм кунак мөнәсәбәтләре системасында кулланучыны уңайлыклар белән тәэмин итә торган хезмәт күрсәтү процессы

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: килешенгән шартлар һәм кунак мөнәсәбәтләре системасында кулланучыны уңайлыклар белән тәэмин итә торган хезмәт күрсәтү процессы

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 20
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: килешенгән шартлар һәм кунак мөнәсәбәтләре системасында кулланучыны уңайлыклар белән тәэмин итә торган хезмәт күрсәтү процессы

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: фәнни-тикшеренү эшчәнлеге, педагогик эшчәнлек, оештыру һәм идарә итү эшчәнлеге.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 8
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 50
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: төрле өлкәләрдәге багланышларга бәйле процесслар; массакүләм, эшлекле һәм аерым багланышлар техникасы һәм технологиясе; товарларның, оешмалар күрсәтә торган хезмәтләрнең өстенлекле сыйфатларын популярлаштыру технологиясе, җәмәгатьчелек фикере.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 8
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 50
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: төрле өлкәләрдәге багланышларга бәйле процесслар; массакүләм, эшлекле һәм аерым багланышлар техникасы һәм технологиясе; товарларның, оешмалар күрсәтә торган хезмәтләрнең өстенлекле сыйфатларын популярлаштыру технологиясе, җәмәгатьчелек фикере.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Укыту төре: Килешү. Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәдәниятара аралашу, халыкара мөнәсәбәтләр һәм РФ турында тулы мәгълүмат бирү кирәк булган һөнәри өлкәләр.

Бакалавриат

Радиофизика

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 50
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: телекоммуникацияләр, мәгълүмати системалар, радиоэлемтәнең физик нигезләре өлкәсендә, охшаш һәм санлы мәгълүматларны тапшыру, кабул итү һәм эшкәртүдә махсуслаша.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 5 ел (читтән торып) / 4 ел (профильле ҺУБ (СПО) нигезендә читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәктәпкәчә, гомуми башлангыч белем бирүдә ‒ педагогик; иҗтимагый-педагогик; гомуми, һөнәри, өстәмә белем бирүдә һәм сәламәтлекләре чикле балаларга белем бирүдә психологик һәм педагогик ярдәм итү.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 5 ел (читтән торып) / 4 ел (профильле ҺУБ (СПО) нигезендә читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәктәпкәчә, гомуми башлангыч белем бирүдә ‒ педагогик; иҗтимагый-педагогик; гомуми, һөнәри, өстәмә белем бирүдә һәм сәламәтлекләре чикле балаларга белем бирүдә психологик һәм педагогик ярдәм итү.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 5 ел (читтән торып) / 5 ел (профильле ҺУБ (СПО) нигезендә читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 25
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәктәпкәчә, гомуми башлангыч белем бирүдә ‒ педагогик; иҗтимагый-педагогик; гомуми, һөнәри, өстәмә белем бирүдә һәм сәламәтлекләре чикле балаларга белем бирүдә психологик һәм педагогик ярдәм итү.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәктәпкәчә, гомуми башлангыч белем бирүдә ‒ педагогик; иҗтимагый-педагогик; гомуми, һөнәри, өстәмә белем бирүдә һәм сәламәтлекләре чикле балаларга белем бирүдә психологик һәм педагогик ярдәм итү.

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, иҗтимагый өлкә, сәламәтлекне саклау, мәдәният.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 23
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, иҗтимагый өлкә, сәламәтлекне саклау, мәдәният.

Бакалавриат

Психология

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге уку формасы), 5 ел (читтән торып уку формасы)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, сәламәтлекне саклау, мәдәният, спорт, илнең оборона сәләте, юриспруденция, идарә, халык социаль ярдәм күрсәтү өлкәләрендә психологиягә караган мәсьәләләрне хәл итү.

Бакалавриат

Психология

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге уку формасы), 5 ел (читтән торып уку формасы)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, сәламәтлекне саклау, мәдәният, спорт, илнең оборона сәләте, юриспруденция, идарә, халык социаль ярдәм күрсәтү өлкәләрендә психологиягә караган мәсьәләләрне хәл итү.

Бакалавриат

Психология

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге уку формасы), 5 ел (читтән торып уку формасы)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, сәламәтлекне саклау, мәдәният, спорт, илнең оборона сәләте, юриспруденция, идарә, халык социаль ярдәм күрсәтү өлкәләрендә психологиягә караган мәсьәләләрне хәл итү.

 • Уку формасы: читтән торып
 • Уку вакыты: көндезге уку 4 ел, читтән торып - 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 90
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: һөнәри, урта һөнәри һәм өстәмә һөнәри белем бирү программалары нигезендә эшләүче белем бирү учреждениеләрендә укучыларны һөнәрләр һәм белгечлекләр буенча хәзерләп чыгару

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: көндезге уку 4 ел, читтән торып - 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 75
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: һөнәри, урта һөнәри һәм өстәмә һөнәри белем бирү программалары нигезендә эшләүче белем бирү учреждениеләрендә укучыларны һөнәрләр һәм белгечлекләр буенча хәзерләп чыгару

 • Уку формасы: Читтән торып
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: урта һөнәри һәм өстәмә һөнәри белем бирү программалары нигезендә эшләүче белем бирү учреждениеләрендә укучыларны һөнәрләр һәм белгечлекләр буенча хәзерләп чыгару

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: урта һөнәри һәм өстәмә һөнәри белем бирү программалары нигезендә эшләүче белем бирү учреждениеләрендә укучыларны һөнәрләр һәм белгечлекләр буенча хәзерләп чыгару

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: урта һөнәри һәм өстәмә һөнәри белем бирү программалары нигезендә эшләүче белем бирү учреждениеләрендә укучыларны һөнәрләр һәм белгечлекләр буенча хәзерләп чыгару

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: укыту-профессиональ, фәнни-тикшеренү, белем бирү һәм проектлаштыру, оештыру-технологик эшчәнлек

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 65
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 120
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: төрле максатлы мәгълүмати-исәпләү системалары өчен күпләп программалар төзү

 • Уку формасы: Читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 30
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: җитештерү-технологик, аналитик, проектлау, фәнни-тикшеренү, педагогик, оештыру һәм идарә итү, эксплуатацияләү эшчәнлеге алып бару.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: җитештерү-технологик, аналитик, проектлау, фәнни-тикшеренү, педагогик, оештыру һәм идарә итү, эксплуатацияләү эшчәнлеге алып бару.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Конкурсның төре: бюджет/килешү
• әйләнә-тирә табигатьне саклау нигезендә төзекләндерү; сулыкларны һәм җирләрне саклау һәм тергезү; җирләрне мелиорацияләү; бозык яки пычрак җирләрне тергезү; сулыклар системасын булдыру; су белән тәэмин итү; табигать көчләре белән көрәшү.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: процесслар һәм объектларны математик модельләштерү һәм программалар файдаланып, төрле мәсьәләләрне хәл итү

 • Уку формасы: көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: математика һәм информатика чигендәге фән-техника өлкәсе; техник, социаль-икътисади һәм башка өлкәләрдәге математик методлар, компьютер ярдәмендә модельләштерү методларын һәм чараларын куллануны таләп итә торган комплекслы мәсьәләләрне хәл итүгә юнәлтелгән

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 40
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: техник объектларга исәп-хисап уздыру, анализлау, синтезлау һәм барлык өлкәләрдә заманча программалар нигезендә карарлар әзерләү өчен, алдан билгеләп куелган объектлар, системалар, процесслар һәм технологияләрнең математик методларын һәм модельләрен тикшерү һәм уйлап табу

Бакалавриат

Гамәли информатика

 • Уку формасы: Читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Информатик – икътисадчы: информатика һәм икътисад өлкәләре буенча фкндаменталь белемгә ия киң профильле белгеч.

Бакалавриат

Гамәли информатика

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Информатик – икътисадчы: информатика һәм икътисад өлкәләре буенча фкндаменталь белемгә ия киң профильле белгеч.

Бакалавриат

Гамәли информатика

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 40
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: гамәли һәм мәгълүмати системалар процессы мәсьәләләрен формалаштыру, таләпләр булдыру, мәгълүмати система һәм аның компонентларын булдыру һәм үстерү, оешмаларны мәгълүматлаштыру проектларын төзү һәм аллар белән идарә итү

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: туфрак генезисы һәм эволюциясе, туфрак тышчасы картасын төзү, туфрак эрозиясе һәм сыйфатын югалту белән көрәш, туфракның уңыш бирү сыйфатын яхшырту һәм аның белән идарә итү, бәя бирү, әйләнә-тирә мохитне саклау биотехнологияләре.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 15
• Белем алу категориясе: Бюджет/ Килешү буенча
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: иҗтимагый-сәяси мөнәсәбәтләргә караган киң кырлы эшчәнлек. Ул сәясәтне тикшерүче, сәяси консультант буларак яки дәүләт власте структураларында төрле вазифалар бшкара ала.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: дәүләт һәм муниципаль власть һәм идарә, халыкара мөнәсәбәтләр һәм тышкы сәясәт, сәяси коммуникация һөнәри мәсьәләләрен чишү

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, физик тәрбия, социаль өлкә.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты:
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 90
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: белем бирү учреждениеләре,мәдәни агарту учреждениеләре һ.б..

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 14
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 11
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният, массакүләм коммуникация чаралары.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе выпускников включает: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты:
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 100
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, фәнни-педагогик, мәдәни агарту учрежденияләре һ.б.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе выпускников включает: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Белем бирү категориясе: Бюджет/Контракт.
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: проект-аналитика тикшеренүләре, мәдәни агарту, фәнни-тикшеренү, педагогик функцияләр.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 5
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 40
• Белем алу категориясе: Бюджет/Килешү буенча.
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: проект-аналитика тикшеренүләре, мәдәни агарту, фәнни-тикшеренү, педагогик функцияләр.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 150
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф учрежденияләре, мәдәният, идарә, массакүләм мәгълүмат чаралары; тел һәм социомәдәни коммуникация өлкәсе.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 90
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: белем бирү оешмаларында педагогик эшчәнлек; фәнни белем бирү оешмаларында фәнни-тикшеренү эшчәнлеге; мәгариф, мәдәният һәм идарә оешмаларында гамәли (тәрҗемә, мөхәррирлек, экспертиза) эшчәнлек.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 15
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 15
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният.

 • Уку формасы: Читтән торып
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 80
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: педагогик, проект, тикшеренү, мәдәни агарту эшчәнлеге.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 25
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Чыгарылыш дәрәҗәсе: Академик бакалавр
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: педагогик, проект, тикшеренү, мәдәни агарту эшчәнлеге.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 25
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 15
• Чыгарылыш дәрәҗәсе: физики һәм информатика укытучысы
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: педагогик, проект, фәнни-тикшеренү, мәдәни агарту эшчәнлеге.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Чыгарылыш дәрәҗәсе: физики һәм информатика укытучысы
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: педагогик, проект, фәнни-тикшеренү, мәдәни агарту эшчәнлеге.

 • Уку формасы: Читтән торып
 • Уку вакыты: 5 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 80
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф оешмалары, фәнни- педагогик, мәдәни агарту эшчәнлеге

 • Уку формасы: Читтән торып
 • Уку вакыты: 5 ел(читтән торып)/4ел (махсус урта һөнәри белем профиле өчен читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 13
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 12
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: белем һәм тәрбия бирү, үстерү, мәгърифәтчелек, мәгариф системалары.
• Һөнәри эшчәнлек төрләре: педагогик, проект, тикшеренү, мәдәни агарту.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты:
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 80
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: белем бирү оешмаларында педагогик эшчәнлек; фәнни белем бирү оешмаларында фәнни-тикшеренү эшчәнлеге; мәгариф, мәдәният һәм идарә оешмаларында гамәли (тәрҗемә, мөхәррирлек, экспертиза) эшчәнлек.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге) / 5 ел (читтән торып) / 4 ел (махсус урта һөнәри белем профиле өчен читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 15
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният.

 • Уку формасы: Читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге) / 5 ел (читтән торып) / 4 ел (махсус урта һөнәри белем профиле өчен читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 12
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 13
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: мәгариф, социаль өлкә, мәдәният.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 25
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: төрле кулланылу өлкәсе өчен булган органик һәм неорганик материалларны уйлап табу, тикшерү, үзгәртеп куллану һәм аларны файдалану; аларны формалаштыру, форма һәм төзелешен булдыру; барлыкка килү, үзгәреш, эшкәртү һәм куллану стадияләрендә үзгәртү

Бакалавриат

Машина төзелеше

 • Уку формасы: Читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 30
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: технологик процессларның проектлау һәм модельләштерү өлкәсендәге заманча методлары һәм чаралары нигезендә конкурентлыкка яраклы машина төзелеше продукцияләре җитештерү технологияләре, аларны тикшерү, уйлап табу.

Бакалавриат

Машина төзелеше

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 28
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: технологик процессларның проектлау һәм модельләштерү өлкәсендәге заманча методлары һәм чаралары нигезендә конкурентлыкка яраклы машина төзелеше продукцияләре җитештерү технологияләре, аларны тикшерү, уйлап табу.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Белем алу категориясе: килешү нигезендә
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: Традицион медиа, электрон массакүләм мәгълүмат чаралары; мәдәни индустрии; интерактив контента индустриясе

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 100
• Белем алу категориясе: Бюджет/Килешү нигезендә.
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: оештыру һәм административ эшчәнлек, тикшерү- аналитика, проект һәм оештыру-идарә итү эшчәнлеге.

Бакалавриат

Менеджмент

 • Уку формасы: Читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 23
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Чыгарылыш дәрәҗәсе: менеджмент бакалавра
• Конкурс төре: бюджет/килешү нигезендә
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе дәүләт һәм муниципаль идарә итү системасында, оешмаларда аналитик эшчәнлек

Бакалавриат

Менеджмент

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 80
• Чыгарылыш дәрәҗәсе: менеджмент бакалавра
• Конкурс төре: бюджет/килешү нигезендә
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе дәүләт һәм муниципаль идарә итү системасында, оешмаларда аналитик эшчәнлек

 • Уку формасы: Читтән торып
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: төрле оештыру- хокукый формаларда оешмалар белән идарә итү, икътисад системаларында беркетмә процесслары

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел (көндезге); 5 ел (читтән торып)
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: төрле оештыру-хокукый формаларда оешмалар белән идарә итү, икътисад системаларында беркетмә процесслары

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 5
• Фәнни- тикшеренү эшчәнлеге; математик модельләштерү; табигать фәннәре, техника, икътисад һәм идарә итү мәсьәләләрен чишү; фәнни, тикшеренү, проект-конструктлык һәм эксплуатация-идарә итү эшчәнленен җайга салу.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 18
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: төгәл механика төеннәрен системалы берләштерү, әйләнә-тирә мохит һәм объект халәте турында мәгълүмат чыганаклары, энергия чыганаклары, хезмәт күрсәтү механизмнары, көчәйткечләр, исәпләп чыгару җайланмалары белән эш итә торган фән һәм техника өлкәләре

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 0
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 25
• Белем алу категориясе: килешү нигезендә
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: проект, мәдәни оештыру һәм идарә итү

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 20
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: транспорт, төзелеш, авыл хуҗалыгы һәм махсуслаштырылган машина төзелеше, шулай ук техника эксплуатациясе

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 25
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 10
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: наноҗайланмалар, фуккциональ һәм композит наноматериалларны тикшерү һәм алар нигезендә эшләп чыгару технологияләре уйлап табу һәм продукцияләр җитештерү.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 40
• Белем алу категориясе: Бюджет/Килешү нигезендә.

 • Уку формасы: Көндезге
 • Уку вакыты: 4 ел
 • Чыгарылыш дәрәҗәсе: Бакалавр

• Бюджет нигезендә кабул итү планы: 10
• Килешү нигезендә кабул итү планы: 15
• Конкурс төре: бюджет/ килешү нигезендә
• Һөнәри эшчәнлек өлкәсе: фәнни-тикшеренү эшчәнлеге; белем бирү эшчәнлеге, гамәли эшчәнлек, проект эшчәнлеге, мәдәни агарту эшчәнлеге, оештыру һәм идарә итү эшчәнлеге